پروژه های سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت چگونه آماده سازی می شوند؟

پروژه های سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت چگونه آماده سازی می شوند؟

انواع پروژه را می توان به شرح زیر دسته بندی کرد:

 1. پروژه سرمایه گذاری در مشارکت در ساخت ساختمان های جدید: این پروژه ای می باشد که با هدف ساخت یک ساختمان کاملاً جدید برنامه ریزی می شود.
 2. پروژه های نوسازی: اگر بافت های ساختمانی موجود فرسوده شده و نیاز به بازسازی با فناوری های جدید دارید ، به یک پروژه سرمایه گذاری بازسازی نیاز دارید.
 3. پروژه های سرمایه گذاری تکمیل و توسعه ساختمان (گسترش): این نوع پروژه های سرمایه گذاری می باشند که برای افزایش ظرفیت و واحد های مسکونی انجام شده است.
 4. پروژه های سرمایه گذاری نوسازی یا مدرنیزاسیون: این پروژه های سرمایه گذاری شامل کارهای نوسازی انجام شده به دلیل فناوری قدیمی استفاده شده در تأسیسات موجود می باشد ، حتی اگر هیچگونه فرسودگی در تجهیزات و ماشین آلات ساختمان وجود نداشته باشد به دلیل ایمنی و بهینه سازی مصرف انرژی و صرفه جویی در هزینه اقدام به نوسازی ساختمان می کنند.

غیرقابل تصور است که پروژه های سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت بدون برنامه ریزی به موفقیت برسد. در این زمینه ، یک پروژه برنامه ریزی نشده برابر است با شکست در اجرای پروژه. عدم وجود طرح مناسب برای پروژه مشارکت در ساخت باعث عدم اجرای پروژه و اختلاف طرفین می شود.

پروژه های سرمایه گذاری برای آینده و توسعه یک کشور بسیار مهم است.

پروژه: مجموعه فعالیت های مرتبط با یکدیگر که می تواند مستقل از بخش های مختلف ، با منابع معین ، در یک بازه زمانی مشخص و در چارچوب یک برنامه انجام شود ، پروژه نامیده می شود.

مزایای پروژه های سرمایه گذاری در توسعه کشور تحت دو اصل کلی بررسی می شود:

تأثیر چند برابری سرمایه گذاری:

سرمایه گذاری در توسعه کشور منجر به افزایش چند برابری درآمد ملی می شود. تمایل به پس انداز یا سرمایه گذاری متناسب با افزایش در آمد می باشد.

تأثیر تسریع کننده سرمایه گذاری: سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت منجر به افزایش سطح درآمد می شود.

استفاده بهینه از منابع برای استفاده از مزایای پروژه های مشارکت در ساخت ضروری می باشد. هنگامی که موضوع از دیدگاه دیگری مورد توجه قرار گیرد ، اهمیت پروژه های سرمایه گذاری را می توان به عنوان سرمایه گذاری ثابت در تداوم افزایش ارزش ساختمان خلاصه کرد. ارزش پروژه مشارکت در ساخت مستقیماً با سرمایه گذاری انجام شده متناسب می باشد.

یکی دیگر از اثرات مهم سرمایه گذاری ، سازگاری با شرایط اقتصادی و تکنولوژیکی می باشد.

 

امکان سنجی پروژه های مشارکت در ساخت

مطالعات آماده سازی و ارزیابی پروژه های مشارکت در ساخت عموماً به عنوان مطالعات امکان سنجی تعریف می شوند.

 

مزایای امکان سنجی مشارکت در ساخت را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

 

 1. امکان استفاده بهینه از منابع را فراهم می کند.
 2. امکان استفاده از وام های دولتی که به بخش خصوصی داده می شود را می دهد.
 3. امکان استفاده از وام های ارائه شده توسط موسسات مالی مثل بانک را فراهم می کند.

هنگامی که پروژه های سرمایه گذاری مختلف مورد بررسی قرار می گیرند ، اهمیت امکان سنجی به وضوح آشکار می شود. برای بررسی دقیق این عوامل ، یک رویکرد سیستمی مورد نیاز می باشد. از این منظر ، می توان سیستم را به عنوان مجموعه ای از قطعات تعریف کرد که با یکدیگر همکاری می کنند که برای رسیدن به هدفی خاص بر یکدیگر تأثیر می گذارند.

 

ویژگی های اصلی سیستم در پروژه های سرمایه گذاری:

 • هر سیستمی باید هدفی داشته باشد.
 • باید بین اجزای تشکیل دهنده سیستم تعامل وجود داشته باشد.
 • همه سیستم ها با محیط خود در ارتباط هستند. اصل عمل و واکنش نقش مهمی در بقای یک سیستم ایفا می کند. تعادل توسعه پایدار فقط به آن بستگی دارد.
 • همه سیستم های جهان به دو سیستم باز و بسته تقسیم می شوند. سیستم های باز سیستم هایی هستند که با محیط خود در ارتباط هستند و تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می گیرند. از سوی دیگر سیستم های بسته در این زمینه محکوم به شکست می باشند.

موفقیت برنامه ریزی پروژه های مشارکت در ساخت با مشارکت فعال طرفین رابطه مستقیم دارد. نهادها و بخش هایی که عامل برنامه ریزی را نادیده می گیرند ، توانایی برای موفقیت در آینده و انجام اقدامات احتیاطی را از دست می دهند. مهمترین عنصر دیگر برنامه ریزی فعالیت ها بر اساس هدف نهایی پروژه می باشد. انجام پروژه های مشارکت در ساخت بدون برنامه ریزی  مناسب ، غیرممکن است.

پروژه های سرمایه گذاری ابزار ارزشمندی می باشند که مزیت بسیار بزرگی را از نظر خرد و کلان به جامعه ارائه می دهد. از این نظر ، امکان سنجی گامی مهم در جهت استفاده صحیح و بهینه از پروژه های سرمایه گذاری می باشد. برای اجرای پروژه ها نیاز به رویکرد سیستمی داریم. مدیریت یکپارچه و موثر تنها با رویکرد سیستمی امکان پذیر می باشد. با استفاده از رویکرد سیستمی ، می توان فعالیت های مختلف ساختمان سازی را با یکدیگر مرتبط کرد. این روابط را به صورت سلسله مراتبی طبقه بندی کرد ، رویدادهای پیچیده را در شکل واقعی خود بررسی کرد.

 

تهیه پروژه های سرمایه گذاری

 

به ویژه در پروژه های سرمایه گذاری که برای برنامه ریزی مشارکت در ساخت آماده سازی می شود ، تمام مراحل پروژه با رویکرد سیستمی انجام می شود. رویکرد کنترل ریسک های احتمالی در شرایط رقابتی که به سرعت در حال تغییر و تحول می باشد از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.

ما می توانیم روند توسعه یک پروژه سرمایه گذاری برای شروع مشارکت در ساخت را به شرح زیر تفسیر کنیم:

 1. تولد ایده پروژه.
 2. مطالعه امکان سنجی
 3. امکان سنجی مشارکت در ساخت.
 4. ارزیابی پروژه.
 5. اجرای پروژه (برنامه ریزی پروژه)

 

ایده پردازی پروژه می تواند به دو صورت مختلف انجام شود:

1. در مورد یک نیاز تحقیق کنید و محصولی را که این نیاز را برآورده می کند شناسایی کنید:

 

الف) وضعیت فعلی بازار را بررسی کنید.

ب) شناسایی ورودی ها و خروجی های موجود.

ج) بررسی اطلاعات جمعیتی.

د) برنامه های توسعه و منحنی های تغییر اقتصادی را بررسی کنید.

ه) متغیر های اجتماعی را بررسی کنید.

و) تاثیر قوانین جدید ساخت و ساز را در نظر بگیرید.

 

2. ابتدا هدف سرمایه گذاری را بیابید ، سپس در مورد میزان نیاز تحقیق کنید:

 

الف) بررسی منابع محلی شرکت

ب) میزان تولید داخلی کالاهای وارداتی.

ج) در دسترس بودن نیروی انسانی مناسب.

د) استفاده از فن آوری های جدید و فراگیر

 

تحقیق برای پروژه

ه) توسعه از طریق بررسی پروژه های ساختمانی در حال احداث.

و) کسب ایده از پروژه های ساختمانی جدید.

به دلیل این که امکان پیاده سازی تمام ایده های پروژه ارائه شده از طریق این دو روش وجود نخواهد داشت ، این پروژه ها باید در چارچوب منطقی و رضایت بخشی برخوردار باشند.

 

ما می توانیم چارچوب کلی مشارکت در ساخت را با سوالات زیر بررسی کنیم:

 

 1. آیا عوامل محدود کننده ای برای مشارکت در ساخت با قیمت مناسب وجود دارد؟
 2. آیا پروژه به سرمایه گذاری زیادی نیاز دارد؟
 3. آیا آثار زیست محیطی پروژه برخلاف قوانین رسمی یا غیر رسمی تعیین شده توسط دولت و شهرداری می باشد؟
 4. آیا پروژه با سیاست ها ، اهداف و اصول شرکت در تعارض است؟
 5. آیا نهاد های انحصاری وجود دارند که مانع از ورود به بازار می شوند؟
 6. آیا پروژه با قوانین و امکانات فعلی و آینده در تضاد می باشد؟

 

ارزشیابی با توجه به سوالات فوق می تواند در چارچوب عوامل زیر مورد بررسی قرار گیرد:

 • مناسب بودن وضعیت فعلی بازار ساخت و ساز.
 • پتانسیل رشد بازار ساختمان سازی.
 • میزان رقابت در بازار.
 • میزان موفقیت پروژه عمرانی.

 

امکان سنجی پیش از آغاز مشارکت در ساخت

پروژه های مناسب مشارکت ، با توجه به عوامل ذکر شده ، مرحله امکان سنجی پیش از آغاز مشارکت در ساخت را گذراند و با کمک تجزیه و تحلیل منابع و اطلاعات پروژه تعریف می شود. در این مرحله است که مشارکت در ساخت در محدوده پروژه با داده های دقیق تر و جدید ارزیابی می شود. در این زمینه ، سه تصمیم باید اتخاذ شود:

 1. آیا پروژه نیاز به یک امکان سنجی جامع دارد؟
 2. اگر چنین است ، باید روی چه مسائلی تمرکز کنیم؟
 3. چه افرادی باید امکان سنجی را انجام دهند؟

امکان پذیری

مطالعه امکان سنجی یک تجزیه و تحلیل اقتصادی جامع می باشد که شامل سه مرحله مجزا به نام های تحلیل بازار ، تحلیل تکنیکی و تحلیل مالی می باشد. تجزیه و تحلیل بازار سعی در تعیین وضعیت بازار و محیطی دارد که پروژه در آن قرار خواهد گرفت. تجزیه و تحلیل فنی به امکان سنجی فنی پروژه مورد نظر می پردازد. از سوی دیگر ، تجزیه و تحلیل مالی ، نیاز به منابع مالی و محلی دستیابی آنها را در پرتو ورود و خروج نقدی مربوط به پروژه تعیین می شود. به نوعی ، پتانسیل اقتصادی پروژه را بررسی می کند.

آماده سازی و اجرای یک پروژه مهمترین مرحله از فرآیند برنامه ریزی می باشد. زیرا جبران یک اشتباه استراتژیک در این مرحله ایجاد می شود ، شاید در فرآیند پروژه ای که سال ها به طول می انجامد امکان پذیر نباشد.

(منبع)

26 دیدگاه. دیدگاه جدید بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این زمینه را پر کنید
این زمینه را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

خروج از نسخه موبایل