در باره من

من محمد رضا صالحی هستم.

روند انجام پیمانکاری و خدمات مشارکت در ساخت و ساز چگونه انجام می‌شود ؟

حتماً تابه‌حال عبارت «مشارکت در ساخت و ساز» را شنیده‌اید، ولی ممکن است روندهای حقوقی، اداری و ثبت قرارداد را به صورت تخصصی بررسی نکرده باشید. بارها از اطرافیان خود شنیده‌ایم که صاحب یک خانه یا زمین، ملک و زمین خود را به سازنده‌ و گروه پیمانکاری واگذار کرده تا آن را تبدیل به آپارتمان کند و در ازای آن، صاحب چند واحد از آپارتمان و یا ساختمان شود. توافقی که بسیار عالی و سود آور به نظر می‌رسد و می‌تواند شما را صاحب چند واحد آپارتمان نوساز کند. اگر در فکر این هستید که خانه قدیمی یا زمین تحت تملک را بفروشید و با پول حاصل از فروش آن خانه جدیدی بخرید، مهندس صالحی با پیشنهاد مشارکت در ساخت یکی از راه‌هایی است که می‌تواند شما را صاحبخانه‌ کند و شما را به سود و خانه جدید برساند. مهندس صالحی می‌تواند تمامی فرایندهای مذاکره و ارائه مشاوره‌های کارشناسی و مرحله عقد قرارداد را برای شما انجام داده و بهترین شرایط را هم برای سازنده و سرمایه گذار و مالک ساختمان فراهم کند.

In my projects I strive to create a perfect interior for you. I often ask about your habits, preferences, hobbies, and other activities.

I believe that personal approach is the only way that helps to create houses, offices, open spaces, that contain everything you need and meet your expectations.

Work approach

Transparency of the work process

Own team of builders and contractors

Full detalization of plans and specifications

Staying in touch during all the project

Independent project management

Verified and certified material suppliers

جهت اطلاعات بیشتر

برای شرایط پیشبینی نشده مشاوره برای شرایط خاص به پست الکترونیکی من ایمیل بزنید.

فهرست