پروژه گلریز

سال ساخت
1395
مساحت
3200 مترمربع
آدرس
تهران اقدسیه

پروژه گلریز

این پروژه با توجه به شرایط روز و کاهش قدرت اقتصادی خریداران بر اساس 4واحدی نئو کلاسیک ،در منطقه اقدسیه سرمایه گذاری طراحی و اجرا گردیده است که حقیقتا یکی از بهترین پروژه های آن منطقه میباشد.

پلان سایت پروژه گلریز

خروج از نسخه موبایل