پروژه هرمز

سال
1397
مساحت
2500 m2
آدرس
تهران نیاوران

پروژه هرمز

ساختمان هرمز در یکی از کوچه های مشجر منطقه نیاوران به صورت 7طبقه تک واحدی سرمایه گذاری طراحی و اجرا شده است که  جزو بهترین ساختمان های منطقه به شمار می آید.

.

پلان ها

خروج از نسخه موبایل