یکی از مهم ترین پیش نیازهای صدور سند مالکیت این است که صاحب ملک یا پروژه موفق به اخذ گواهی پایان کار شود. صدور پروانه یا پروانه ساختمان به تنهایی برای اخذ پایان کار و صدور سند مالکیت کافی نیست، بلکه این گواهی مستلزم رعایت کلیه قوانین ساختمانی و اخذ تاییدیه ارگان های تعیین شده است. از این رو در این مقاله سعی بر آن است تا به بررسی مواردی که باید برای اتمام کارهای ساختمانی پرداخت کنیم، بپردازیم.

تشکیل پرونده برای اخذ پایان کار ساختمان

پس از اتمام پروژه ساختمانی باید مدارک لازم را تهیه کنید و به شهرداری مراجعه کنید که ابتدا فرم درخواست پایان کار ساختمانی را دریافت می کنید سپس پس از اتمام آن اگر ساختمان شما نوساز باشد می توانید ملزم به پرداخت هزینه های نوسازی هستند. .

مدارک لازم برای پایان کار ساختمان

توجه داشته باشید که باید برگه پرداخت عوارض و سایر مدارکی که باید همراه داشته باشید شامل سند رسمی ساختمان جهت درخواست شهرداری جهت دریافت حکم ساخت و شماره و تاریخ ثبت در دبیرخانه و تعیین زمان می باشد. . برای بازدید کارشناسی، دفتر فنی را نشان داد 

مدارک لازم برای پایان کار ساختمان در مرحله تشکیل پرونده

بازدید کارشناس دفتر فنی شهرداری منطقه از محل پروژه

 بازدید کارشناس شهرداری از محل پروژه و تهیه گزارش وضعیت ساخت و ساز

 فرم تکمیل شده گزارش بهره برداری از روند اجرای پروژه توسط مهندس ناظر

مدارک شناسایی مالک

گواهی پایان کار سازه چیست و چه کاربردی دارد؟

پایان کار ساختمان نوعی سند رسمی است که توسط شهرداری قابل صدور است و پس از اتمام ساخت و ساز ساختمان و مطابق با شناسنامه فنی ساختمان به مالک داده می شود.

با صدور گواهی پایان کار مشخص می شود که این ملک از نظر شهرداری شهر محل احداث سازه، اداره مسکن و شهرسازی و قوانین سایر دستگاه های ذیربط فاقد اشکال قانونی است. ساخت و ساز بر اساس اصول مهندسی مسکن و شهرسازی محقق شده است.

 تخلف بنا و مدارک لازم برای پایان کار ساختمان

پس از انجام مراحل قانونی برای دریافت پایان کار ساختمانی باید منتظر تایید کارشناس مربوطه باشید و در صورت عدم تخلف سازه شما در اسرع وقت کار شما انجام خواهد شد.

در این قسمت ساختمان در حال ساخت به قسمت محاسبات منتقل می شود که شامل: عوارض سازه، گزارش مرحله نهایی پیمانکار و برگه پایان ساخت می باشد که شامل پروژه پایان سازه و تایید مدیر بازرسی خواهد بود.

حتی اگر ملک مورد نظر تخلف داشته باشد در کمیسیون داخلی بند 100 بررسی می شود 10 روز بعد تصمیم نهایی را بگیرید. پس از آن پس از تایید رئیس بازرسی و معاونت شهرداری به دبیرخانه شهرداری منطقه ارسال می شود. در صورتی که مالک طبق بند 100 کمیسیون جریمه شود، ابتدا باید جریمه را پرداخت کند و سپس نسبت به تمدید پروانه ساختمانی اقدام کند یا گواهی پایان کار را از مالک ساختمان دریافت کند و در صورت عدم پرداخت جریمه، پرونده ساختمانی به کمیسیون تجدیدنظر ارسال و دستور تخریب آن صادر می شود 

مدارک لازم برای پایان کار ساختمان

اصل و کپی سند مالکیت آپارتمان اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مالک ساختمان در صورت فوت مالک ساختمان اصل و کپی سند انحصار وراثت و کپی مدارک هویتی وراث. اصل و کپی صورت حساب سالانه هزینه های نوسازی اصل و کپی قبوض آب و برق و گاز و تلفن گواهی عدم تخلف از ساختمان قبلی در صورت وجود. ارائه مجلس به صورت جداگانه ارائه برگه ساختمان، برگه پایان عملیات ساختمانی و کلیه گزارشات پیشرفت و همچنین تاییدیه استاندارد آسانسور ساختمان، نصب و راه اندازی سیستم های سرمایشی و گرمایشی، نرده ها و …. اصل و کپی پروانه ساختمانی ساختمان های جدید

نقشه های معماری ساختمان با مهر شهرداری منطقه همراه با لوح فشرده

 بررسی کامل مراحل اخذ گواهی  پایان کار ساختمان

برای دریافت گواهی پایان کار باید با ارائه مدارک لازم برای اتمام ساختمان مراحل زیر را طی کنید.

به عنوان اولین قدم، باید فایلی را جستجو کنید تا گواهی دریافت کنید که فرم بازخورد باید توسط مهندس ناظر پروژه بررسی شود.

در صورتی که ساخت ساختمان مورد نظر با هدف نوسازی بافت فرسوده انجام شده باشد، ابتدا باید هزینه های نوسازی به شهرداری پرداخت شود، سپس رسید آن به پرونده ساخت ساختمان پیوست شود.

در مرحله بعد باید نسبت به ثبت سند رسمی جهت اخذ سفارش و ثبت شماره و تاریخ آن در دبیرخانه و در بازدید کارشناس شهرداری به بدنه تحویل دهید.

کارشناس شهرداری باید از محل پروژه بازدید کند و شرایط و اصول کار شما را به دقت بررسی کند.

ضمناً مهندس ناظر پروژه فرم تکمیل شده ساخت و گزارش روند عملیات پروژه را به کارشناس می دهد.

در این قسمت گزارش کارشناسی شهرداری توسط مسئول فنی و شهرساز بررسی و محاسبه می شود.

برای محاسبه متراژ در دست ساخت ملک بر اساس افزایش یا کاهش متراژ بنا محاسبه و تایید شود.

در این مرحله تخلفات ساختمانی مشخص و در صورت نیاز به دریافت جریمه، تعمیر یا تخریب ساختمان از سوی شهرداری اعلام می شود.

در صورت عدم مواجهه با مشکل جدید و یا عدم انجام کامل اصلاحات لازم، پرداخت جریمه ذکر شده و ارائه مدارک مورد نیاز برای اتمام کار ساختمانی، اداره بایگانی شهرداری اقدام به تهیه پیش نویس گواهی می نماید.

این پروژه در قسمت پروانه ساختمانی شهرداری تکمیل و برای مرحله نهایی آماده و ارسال می شود.

در نهایت معاونت شهرسازی، شهردار منطقه و ذیحساب پروژه را امضا می کنند و سپس توسط دبیرخانه با مهر و شماره و تاریخ ممهور می شود