شرایط فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

یکی از راه های انحلال قراردادهای مشارکت ساختمانی، فسخ است. فسخ با یک اراده است (یک طرفه) اما به طور کلی مشکلی که در خصوص فسخ قراردادهای مشارکت در ساخت وجود دارد هزینه ها و درآمدهایی است که از شروع پروژه تا زمان خاتمه به وجود آمده است و باید تعیین تکلیف شود. این مشکل فسخ قرارداد را سخت می کند. ابتدا از شما می خواهیم در تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت توجه داشته باشید که در صورت عدم توافق از هر نوع، حق انصراف لحاظ نشود. اما الزامات و ضمانت اجرا را در نظر بگیرید. همچنین در زمان های مختلف و بسته به پیشرفت پروژه، فسخ یک طرفه بدون تصمیم داور یا دادگاه عملاً غیرعملی است. توجه داشته باشید که فسخ با ابطال متفاوت است.

زمانی که طرفین با فسخ قرارداد موافقت کنند، قرارداد فسخ می شود.

فسخ قرارداد با یکی از خیارات مقرر در ماده 396 قانون مدنی امکان پذیر است. خیار شرط: در عقد می توان خیار فسخ را برای هر یک از طرفین یا شخص خارج از عقد در مدت معین در نظر گرفت. نکته: در صورتی که برای خیار مدت تعیین نشده باشد، عقد باطل است! خیار اختلاس: اگر یکی از طرفین کلاهبرداری جدی کرده باشد حق فسخ قرارداد را دارد. بازنده کسی است که مثلاً زیر قیمت معامله کرده یا قراردادی خارج از عرف نوشته و غیره. نکته: اثبات اختلاس کار ساده ای نیست. تبصره: فرد باید با اطلاع از اختلاس، فوراً قرارداد را فسخ کند. تدلیس خیار: هر عملی که موجب فریب طرف مقابل در معامله شود، تدلیس نامیده می شود. نکته: فرد با اطلاع از کلاهبرداری باید بلافاصله قرارداد را فسخ کند. خیار نقض شرط: می توان به طور جداگانه انجام یا عدم انجام (کار) در حال انجام، حصول یا عدم حصول نتیجه را در نظر گرفت و یا در مورد صفتی از قرارداد، خیار فسخ برای هر یک از مهمانی.

نکته: خیار نقض شرط یکی از موارد پرکاربرد در قرارداد مشارکت ساختمانی است.

در خصوص اختیارات فسخ لطفا به نکات زیر دقت کنید.

در مورد گزینه های لغو لطفا به نکات زیر توجه فرمایید. کلیه خیارات به ورثه منتقل می شود به استثنای خیار فسخی که برای شخص ثالث در عقد پیش بینی شده است که به ورثه آنها منتقل نمی شود. ریزش تمام یا قسمتی از خیار ممکن است در قرارداد شرط شده باشد. با همان جمله معروف «حذف قهوه از خیار حتی خیار اختلاس فاحش است و … از مهمانی ها گرفته شد». عبارت خطرناکی است که با نوشتن آن هیچ یک از طرفین به هیچ عنوان حق فسخ قرارداد را نخواهند داشت. پس هنگام امضای قرارداد به این جمله توجه کنید. در مورد خیار نقض شرط، نکات زیر مرتبط است. بندهای غیرقابل اجرا که به نفع کسی نیست غیرقانونی است، اما قرارداد را باطل نمی کند. شروط مخالف ماهیت عقد یا شرایط مجهول به نحوی که جهل آنها موجب جهل موضوع معامله شود و شرایط آن موجب بطلان عقد گردد. به طور کلی سه نوع شرط وجود دارد شرط صفت: مربوط به کیفیت یا کمیت معامله شرط نتیجه: تحقق امری خارج از عقد شرط است. شرط فعل (ایجابی یا منفی): ایفای یا عدم انجام توسط طرفین یا شخص خارج از عقد. اگر شرط فعلی برای هر یک از طرفین ثابت باشد ولی او آن را انجام ندهد، طرف مقابل می تواند از مدیر بخواهد که شخص را به این عمل مجبور کند و اگر اجبار این شخص توسط حاکم ممکن نباشد، ولی می تواند توسط شخص ثالث انجام شود.حاکمیت دستور می دهد که عمل به هزینه طلبکار (اولین متعهد کننده) انجام شود. در صورت عدم امکان انجام این عمل توسط شخص ثالث، طرف مقابل حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

در هر صورت یکی از مهمترین موارد قراردادهای مشارکت در ساخت، قسمت اختیارات فسخ است که شاید کمتر به آن توجه می شود. همچنین، این بخش معمولاً در پایان قرارداد، زمانی که افراد کاملاً خسته هستند و توجه کافی به مسائل ندارند، مطرح می شود. متأسفانه بسیاری از واسطه هایی که قرارداد مشارکت در ساخت را ساماندهی می کنند، اطلاعات درستی از این مسائل حقوقی ندارند.